Teaser MV “Chào Đà Nẵng”

Teaser MVĐược thực hiện bởi Charly Studio và Hồng Duyên.

source